• Rodzaje filmów fotograficznych

    Date: 2011.10.24 | Category: filmy fotograficzne | Tags:

    Są trzy podstawie rodzaje błon fotograficznych: negatywowa czarno-biała, negatywowa barwna i pozytywowa barwna. Wybór rodzaju błony musi zależeć od efektu jaki chcemy uzyskać i zamierzonego sposobu sposobu prezentacji zdjęć po ich naświetleniu i obróbce laboratoryjnej. Filmy barwne negatywowe są najczęściej stosowanymi rodzajami błony światłoczułej. Przeznaczone są do wykonywania kolorowych odbitek na papierze fotograficznym. Filmy barwne pozytywne nazywane inaczej diapozytywami, przezroczami lub slajdami. Filmy te przeznaczone są do wywoływania w procesie chemicznym oznaczonym symbolem E6. Filmy negatywowe czarno-białe- obecnie powraca moda na fotografie czarno-białe, która wcześniej zanikła wraz z nastaniem fotografii kolorowej. Na kliszy czarno-białej po naświetleniu i wywołaniu uzyskuje się negatywny obraz czarno-biały w którym poszczególne kolory odpowiadają odpowiednim wartością szarości a tony sceny zostają odwrócone.